На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово, кметът Таня Христова, кани жителите на общината, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2019 г. на община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.01.2019 г. /вторник/ от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите по проекта на бюджета на община Габрово за 2019 г. на хартиен носител ще бъдат на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация,  а с електронния им вариант може да се запознаете тук.

Регионален исторически музей – Габрово представя авторска изложба на доц. д-р Ангел Гоев
8 януари 2019
Пътищата в община Габрово са проходими при зимни услови
9 януари 2019