Ученически конкурс за компютърна рисунка на тема „България в Европа: минало, настояще, бъдеще“ обяви българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.

Начинанието е подкрепено от Министерството на образованието и науката, а победителите ще представят творбите си в Европейската комисия в Брюксел по повод Националния празник на България.

Съревнованието е в две категории, обхващащи учениците 8-9 клас и 10-12 клас на всички училища, школи, клубове и центрове за подкрепа на личностното развитие  от страната.

Всеки участник може да изпрати 1 творба, като във всяка от категориите ще бъдат отличени по 6 рисунки. Творбите трябва да бъдат представени на хартиен носител с размер на листа формат А3 – паспартирана бяла, с размери 50х70см. Сред задължителните изисквания към рисунките са да бъдат създадени чрез графична програма, да са нарисувани със свободна ръка, като се използват инструментите на графичните редактори, да не са публикувани в интернет преди и да са авторски.

Конкурсът цели да даде възможност за изява на творческите заложби на учениците, както и да ги провокира свободно да интерпретират темата според разбирането им за родината, независимо дали става дума за обект, събитие, личност или за лични преживявания и мечти, даващи израз на връзката с България.

Рисунките трябва да бъдат изпратени в София с пощенско клеймо до 22 януари 2019 г. на адреса на Представителството на Европейската комисия в България.

Пълният регламент и условията за участие са публикувани на: https://ec.europa.eu/bulgaria/events/commissioner-gabriel-competition-computer-drawing-22january2019_bg

*Снимка: Представителство на ЕК в България

Информационна среща по Програма Култура 2019
13 декември 2018
„Коледно внуче“ с „ангелско сърце“ в действие
13 декември 2018