На 12 декември, по инициатива на Община Габрово, се състоя информационна среща по Програма Култура 2019. На нея присъстваха представители на културните институти в града, неправителствени организации и читалищата. 

В хода на разговора се обсъдиха приоритетите в съдържателния обхват на първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за следващата година, а именно: „Дигитално предизвикателство: творчество, вдъхновяващо промяна“ и „Габрово – творчески град на Юнеско“.

Частта с финансирането и Правилникът за съфинансиране на проектите по Програма Култура също бяха подложени на дискусия.

В заключителния етап на срещата се взе решение окончателният вариант на Обявлението да бъде публикуван в сайта на Община Габрово в понеделник, 17 декември 2018 г.