На 10-ти декември, понеделник, на площад "Възраждане" ще отворят врати петте къщички, с които за първа година ще се сбъдне една дългогодишна габровска мечта – за коледен базар в центъра на града.

Къщичките пристигнаха седмица по-рано и най-малките габровци, нетърпеливи и любопитни, започнаха да питат кой живее там. Отговор на този въпрос ще получат и малки, и големи още в понеделник, а засега ще кажем само, че от базара със сигурност няма да си тръгнете гладни и жадни, или без подарък – за себе си или за ваш близък.

Елате и вижте!

„Наградата“ е първият филм от кинопанорамата „Италия днес“
7 декември 2018
Местната власт поздрави габровските абсолвенти на студентския празник
8 декември 2018