Етнографският музей на открито „Етър” спечели класацията „Годишни награди в туризма 2018” в категорията „Духът на България”. Класацията е направена от Министерство на туризма.

Осем организации се състезаваха за вота на публиката в категорията „Духът на България”. Гласувалите в подкрепа на габровския етнографски музей са 44.57% от общия вот.

Музеят участваше с Празник на пестила, който от 2013 г. се провежда на територията му. Той е сред символите в опазването на старите традиции на балканджиите. От векове в Габрово се прави пестил от сини сливи, познат от първата половина на ХХ век като „габровски шоколад” не само в града, но и в страната.

Празникът на пестила се провежда през месец септември и цели популяризиране на това местно сладко изкушение.