През зимния сезон значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или техническа неизправност.

Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожарообезопасеността на нашия дом.

За да предотвратите пожар в дома си - не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация на всеки уред,. 

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - Габрово напомня основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват през отоплителния сезон и ползването на отоплителните уреди.

 

 

Всики правила за пожарна безопасност вижте тук.