Кметът на община Габрово Таня Христова кани местната общност да се включи в изготвянето на Бюджетa за 2019 г. със свои предложения.

Предложенията могат да бъдат подавани до 14.12.2018 г. в деловодството на общинската администрация, на пл. „Възраждане“ № 3 или на електронен адрес: gabrovo@gabrovo.bg.

Вашите мнения, предложения и препоръки са от изключителна важност за Община Габрово!

Разчитаме на Вашата активност!