Директорите на ДГ „Ран Босилек” - Снежана Войчева, и на ДГ „Мечо Пух”- Силвия Митрофанова, участваха в националната конференция „Управление на риск в образователна среда“ и проведената след това дискусионна среща „Идентификация на рискови групи“. Участието им е по покана на Института по качество в образованието към Фондация „Качество в образованието“, Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“ и ДГ „Пролет“ – Сандански.

Събитията се проведоха от 14 до 18 ноември 2018г. Основната цел на конференцията беше учители и психолози, работещи на територията на цялата страна да споделят опит при работа с рискови групи и да подпомогнат работата на младите учители. По време на обучението и дискусионната среща участниците обмениха различни техники за работа с рискови звена, модели при работа в динамична среда, оценка и самооценка на работата на педагозите в образователните институции.

За постиженията си в областта на образованието и утвърждаване на професията „учител”, за подпомагане на децата да усвояват нови знания и компетентности директорите на двете габровски детски заведения получиха сертификати и признание от фондация „Качество в образованието“. ДГ „Ран Босилек” и ДГ „Мечо Пух” също бяха отличени със сертификати „Пазители на знанието” като средища на образование и култура.