Габровската Художествена галерия „Христо Цокев” избра картината „Ритми” на художничката Вера Недкова за акцент на месец ноември.

Вера Недкова е родена през първото десетилетие на 20 в. в Скопие в семейството на българския дипломат Тодор Недков. Възпитана в интелектуална среда и израснала в чужбина, тя насочва вниманието си към изкуство от най-ранна възраст. През 1923-1930 следва реставрация и живопис във Виена, където прави първата си изложба през 1933г. Творбите от този период се отличават с опростена и обобщена форма, чиста, синтетична линия и деликатен пастелен колорит. Тя се движи свободно из европейските орбити и навлиза в художествените среди като един от носителите на непосредствен европейски опит. За нея споделят, че е изключително независим творец, винаги вярна на себе си. През 1934 г. семейство Недкови се връща в България, където Вера създава голям брой композиции, пейзажи, портрети и автопортрети. Колоритът в творбите ѝ се променя, става по-топъл, ярък и наситен, фактурата в живописните ѝ платна се обогатява. През 1934 и 1939 г. тя прави две самостоятелни изложби в София и става член на  Дружеството на новите художници.

След 1944 г. Вера Недкова трудно се вписва в новата политическа реалност. Художничката не прави и опит за компромис, продължава да рисува така, както мисли и разбира. Естетика ѝ става „неподходяща”, но въпреки това тя отказва да промени художествените си виждания, което води до нейната изолираност от арт сцената. Тогава благодарение на втората си специалност – „консервация и реставрация“, работи главно като реставратор. Тежи й и обстоятелството, че не може да пътува в чужбина, тъй като е свикналата да се движи свободно из Европа.

В началото на 60-те години с „размразяването“ на художествения живот идва новото признание - реабилитацията на ранното творчество и откриването на още непознатото, непоказваното, трупаното в ателието. Вера Недкова започва да участва в представителни изложби. В платната й се връща онази яркост в колорита, която тя открива при първия си досег с българската среда, но с една особена жизненост на цвета и много по-голяма наситеност. През 1973 г. е открита нейна юбилейна изложба на ул. „Раковски“ 125. Еволюцията в творбите ѝ от този период е към по-голяма свобода и живописна експресивност. Емоционалното внушение е постигнато основно чрез пластическото изграждане на формата и разнообразието на фактурата. В голяма част от картините акцентът преминава от силуета и опростената форма до експресивното и колоритно организиране на пространствените планове. От този период са и композициите, които граничат с абстракцията – линия в творчеството ѝ, развивана съзнателно в края на 70-те и през 80-те години. Следващата й юбилейна изложба е през 1984 г. в Съюза на българските художници. 

Всичко, което оставя Вера Недкова като произведения на изкуството, текст, спомени и разговори с други хора, говори за изключителната ѝ ерудиция, култура, познаване на световните художествени тенденции.

„Целта на изкуството не е да ни потопи в бездната на нашите терзания, но да ни държи нащрек, за да осъзнаем своето положение в света.”... Вера Недкова.

Сега можем да се насладим на невероятното творчество на художничката чрез картината „Ритми”. Художествена галерия „Христо Цокев” кани всички ценители на българското изкуство - всеки вторник е ден без входна такса.