Директорът на ЕМО „Етър” доц. д-р Светла Димитров участва в Международната конференция „Образование и бизнес: Без граници”. Тя представи презентацията „Музеят – място за култура, образование и бизнес”, в която разказа за дейността на габровския етнографски музей, организирането на пленери, изложби, срещи с автори, представяне на книги, както и за създаването на творчески партньорства и условия за международен културен обмен.

Доц. Димитрова говори за брандирането като форма за създаване на разпознаваем културен продукт. По думите й, музеите са образователни институции, тъй като дават възможност на публиките да се запознаят с експозиции и тематични беседи. Опознаването и практикуването на различни дейности, свързани с поминъка на хората, помага за опазването на материалното и нематериално културно наследство. По време на конференцията директорът на ЕМО „Етър” изтъкна, че Габрово е част от мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО.

В музеите се създават образователни програми с интердисциплинарна и професионална насоченост. В ЕМО „Етър” се работи усилено с архитекти, дизайнери, художници и журналисти. Образователната същност на българските музеи се изразява и в обучението на реставратори, екскурзоводи и музейни специалисти. Музеят е и място за бизнес, защото в него се развива сувенирна индустрия, създават се условия за реализиране на туроператорски услуги, подпомага се занаятчийското производство, издават се сборници и рекламни материали, оборудват се изложби и се изработват реплики. Специфичното за габровския етнографски музей е, че предлага хотелски и ресторантьорски услуги, което подпомага развитието на местния туристически бранш.

Демонстрацията на майсторите Таня Станева и Милка Кръстева предизвика огромен интерес сред участниците във форума.