Приключи реконструкцията на откритата спортна площадка с изкуствена трева в Спортен комплекс „Хр. Ботев“. Демонтирана беше старата настилка от изкуствена трева и ремонтиран компрометираният участък на асфалтовата основа.

На площадката е поставена нова настилка от изкуствена трева. Съществуващата ограда е ремонтирана и укрепена, монтирана е нова оградна телена мрежа с PVC покритие и надстройка с предпазна мрежа.

Поставени са алуминиеви врати за мини футбол. Изградено е цялостно осветление на игралното поле.

Обектът е част от инвестиционната програма на Община Габрово.

Открита спортна площадка с изкуствена трева в СК „Хр. Ботев“ преди и след обновяването