Изцяло нова детска площадка за игра и спорт е изградена в междублоково пространство на бул. „Хемус“ в кв. Бичкия. При ремонтните работи бяха демонтирани съществуващите компрометирани настилки и положени нови от бетонови плочи и ударопоглъщаща каучукова настилка.

Монтирани са комбинирани детски съоръжения и фитнес спортни уреди. Поставени са беседка, пейки и кошчета за отпадъци. Изградено е осветление и видеонаблюдение.

Обектът е част от инвестиционната програма на Община Габрово.

Детска площадка в кв. Бичкиня преди и след ремонтите работи