Близо 30 служители по връзки с обществеността от 14 български общини и 9 национални институции участваха в семинара „Общуване с гражданите и привличането им в управлението на града“, който се състоя на 23 и 24 октомври 2018 г. в София. През двата дни австрийски експерти споделиха професионален опит и добри практики на Община Виена, която е обявена за най-добър град за живеене за 2018 г.

Проявата бе организирана от Бюрото за международни връзки на Община Виена в София „Ойроком-ПР“ и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО), чийто член е и Община Габрово.

Рудолф Цунке, специалист по световното наследство на ЮНЕСКО и връзки с обществеността към Център за общо градско планиране, представи проекта за историческия център на Виена, който е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Презентацията показа пресечната точка между опазването на старините и развитието на модерната метрополия с акценти върху туризма, участието на гражданите и международното сътрудничество.

За инструментите и събитията за диалог с гражданите, информационните канали на Виена за различни целеви групи, комуникационните стратегии за мотивация, активно участие в развитието и опазването на града говори Патрик-Паул Волф от Пресинформационната служба и електронно управление. Според него част от мерките могат да се приложат директно в българската реалност с условието, че трябва да са много добре обосновани пред общността.

  

В рамките на събитието председателят на Контролния съвет на АСКО Миглена Въгленова от Община Габрово представи местни практики и инициативи за гражданско участие в работата на администрацията. Тя наблегна върху нуждата от познаване на правомощията и задълженията на различните звена от страна на хората, за да адресират точно своите искания и да имат реалистични очаквания.

Специален акцент по време на форума бе изложбата „Градски пейзажи“ на модератора на семинара арх. Белин Моллов. Акварелите показаха уникални сгради, строени миналия век в София и в други градове на България, някои от които са дело на австрийски архитекти. Сред експонатите се откроиха и две емблематични сгради от Габрово – Регионалният исторически музей и читалище „Априлов-Палаузов“, където се помещава Драматичният театър.