От 26 до 29 септември в Букурещ, Румъния се провежда Конгрес на Европейската мрежа по културен мениджмънт и политики. В рамките на програмата, на 26 септември, кметът на община Габрово Таня Христова бе един от основните говорители по време на Годишния форум на мрежата с фокус върху културния хоризонт, непрекъснатите трансформации и бъдещите сценарии за развитието на културата като основен стълб в устойчивото развитие на градовете.

  

По време на конференцията бяха отправени основни послания свързани с превръщането на музеите и културните институти в места, привличащи посетители заради атрактивността на организираните в тези пространства събития, важността за свързването на културата с други сфери като цялостно осмисляне на дадената територия, връзките между културата и образованието като основни инструменти за идентифициране на предизвикателства и проблеми за трансформиране на пространства, отношения и нагласи.