Днес честваме 110 години от обявяването на Независимостта на България, провъзгласена на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 година в Търново. С този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор тридесет години по-рано, а българският княз приема титлата „цар“. По думите на историка, акад. Георги Марков:

„Все още обаче не може да се схване от народа ни, че това не е обикновен почивен ден. Повечето българи не могат да разберат значението му. Знае се за 3 март и за 6 септември, но не се знае, че в продължение на 30 години България е била васално княжество на Османската империя и българският княз е васал на своя сюзерен – султан Абдул Хамид II. България не е била призната за международноправен субект, не е можела да изпраща свои делегации на конференции и конгреси, нямала е право да обмитява стоките от Великите сили, българският съд не е можел да осъди поданик на Велика сила, извършил убийство на наша територия, и т.н. … В същото време през тези години страната ни е преживяла един огромен възход – стопански, политически и културен. Тя става европейска държава като съдържание и просто се е чакал сгодният момент да бъде призната за независима.“

В празничния ден, 22 септември, може да посетите:

Празник на „габровския шоколад” в ЕМО „Етър”, събитието започва в 10.00 часа на 22 септември и продължава до 24 септември с различни инициативи

Пространствени рисунки - Творческа и образователна програма към изложбата „Светът според Тодор Цонев” в Музей „Дом на хумора и сатирата“ от 11:00 - 12:30 часа

VI Национален фестивал за любителско фолклорно изкуство „Балканджийско надиграване - на хорото по терлици“ в Приключенски парк "Незабравка" с. Поповци от 10:30 часа

Концерт на оркестър „Габрово” по повод 110 години от обявяването на Независимостта на България - Открита сцена ул. „Радецка” от 11:00 часа

Концерт на Фолклорен ансамбъл „Сивек“ в МАИР „Боженци” от 12:30 часа