ВиК „Бяла“ обявява режим на водоподаването от днес, 18 септември 2018 г.

За селата от община Габрово, които се захранват от стокинския водопровод, вода ще се подава през ден от 17:00 ч. до 08:00 ч. на другия ден. Първи ден за получаване на вода е 19 септември /сряда/ от 17:00 до 08:00 ч. на 20 септември. Следващото подаване на вода ще е на 21 септември.

Забранява се и ползването на питейна вода за напояване и други цели, различни от питейно-битови. Режимът на водата е във връзка със засушаването и силно намаления дебит на водоизточниците.

КОМБИНИРАЙ, ДВИЖИ СЕ В ГАБРОВО
18 Септември 2018
Посланикът на Беларус се срещна с кмета на Габрово
18 Септември 2018