Приключи реновирането на детските  площадки в ДГ „Ран Босилек“ по одобрения проект „Да се учим и играем на открито“ от Националната кампания „За чиста околна среда” – 2018, осъществен с финансовата подкрепа на МОСВ и ПУДООС.

Целта на проекта беше да се изградят съвременни терени - еко-кътове за обучение, игри и отдих на децата. Обучението на открито дава възможности на децата под формата на игри да експериментират, да придобиват нови знания и умения и да израстват пълноценно.

Изпълнението на проекта продължава традицията за обновяване и облагородяване на външните дворни пространства и превръщането им  в желано  място за учене и игра.

Финансовата подкрепа, получена по ПУДООС е в размер на 5 000 лв. Със средствата бяха изградени три „еко-къщи на знанието”/тип беседка/, беше монтирано едно комбинирано съоръжение за катерене и баланс и една  детска въртележка.