На 26 юли, четвъртък, от 18 часа, Музея на хумора и сатирата открива изложба "Дунавска карикатура". Работната група на дунавските страни представя в пътуващата изложба на автори от дунавския регион, които с карикатурите си интерпретират  културния, екологичен, икономически и социален живот по поречието на р. Дунав.

Гостуването на изложбата в Музея на хумора и сатирата е символично предаване на "щафетата" на председателството на Европейския съюз от Република България на Република Австрия. На откриването на изложбата специални гости от Австрия ще бъдат г-н Готфрид Гузенбауер – директор на Карикатурния музей в Кремз и куратор на изложбата, г-н Петер Обрихт – ръководител на отдел „Околна среда и енергетика“ в провинция Долна Австрия и г-жа Катка Крежкова – представител на отдел "Изкуство и култура. Чуждестранна култура" в провинция Долна Австрия.

Гост ще бъде Ивайло Цветков - секретар на секция „Карикатура" към Съюза на българските художници и участник в изложбата. Работите ще бъдат изложени от 27 юли до 9 септември 2018 година.

В изложбата участват:

Германия Катарина Греве

Австрия Манфред Дайкс

Словакия Йозеф Видрнак

Унгария Гейза Халас

Хърватия  Петар Писместрович

Сърбия Тошо Боркович

Румъния Сорина Вазелина

България Ивайло Цветков

Молдова Валериу Курту

Украйна Константин Казанчев