Започнаха дейностите по благоустрояването на част от кв. Младост в Габрово. За целта в общинския бюджет са заложени 1 100 000 лева.

Средствата са за рехабилитация на пътни и тротоарни настилки, организиране на зони за паркиране, реконструкция на улично осветление, изграждане на детски площадки.

Изпълнител на строителните дейности в кв. Младост е „ЩРАБАГ“ ЕАД.