Започнаха дейностите по поддръжка на сервитути по общинската пътна мрежа /ОПМ/ в Габрово. Извършва се косене и премахване на дървесна и храстова растителност по направленията на общо 210 км общински пътища. Дейността за първи път е заложена в бюджета на Община Габрово и се изпълнява от Общинско предприятие „Благоустрояване“.

Групата за поддръжка на сервитутите по ОПМ започна работа в края на месец май. Непосредствено след специализираната техника се движат работници, които почистват отсечките със естествени или изкуствени пречки за машината, като косят, премахват самонастанила се растителност, кастрят надвиснали клони. До момента машинно почистване е извършено в направленията:

  • Смирнески - Недеци - Лютаци;
  • Етъра - Шумели - Ябълка;
  • Етъра - Соколски манастир - Червена локва - Бойчетата;
  • Етъра -Чарково - Потока;
  • Палаузово - Кряковци - Богданчовци  - Фърговци - Балани - Костадините - Тодоровци;
  • Стоманеци - Малуша - Баевци;
  • Гачевци - Трънито - Врабците - Люляци;
  • Борики - Стефаново - Малини - Ясени - Източник.

По график почистването ще продължи до месец септември.