Възпитаници на всички детски градини в Габрово ще вземат участие в „Общински фестивал на толерантността“.

В рамките на два дни – 11 и 12 юни, малчугани от детските заведения ще покажат своите умения и наученото в групите за интеркултурно обучение по танци и театър през учебната 2017/2018 година.

Началото на фестивала ще бъде дадено в понеделник, 11 юни, от 17:30 часа в зала „Възраждане“. В първия ден под мотото „Да танцуваме заедно“ участниците ще представят многообразието в културата и традициите на различните етноси с богата песенно-танцова програма.

Темата за втория ден – 12 юни, е „Първи стъпки в театъра“, отново в 17:30 часа на същото място. Младите таланти ще отправят послания за етническа толерантност чрез различни драматизации и театрални миниатюри.

През двата дни на сцената ще излязат деца от ДГ „Мечо Пух“, ДГ „Младост“, ДГ „Перуника“, ДГ „Радост“, ДГ „Явор“, ДГ „Дъга“, ДГ „Мики Маус“, ДГ „Първи юни“, ДГ „Ран Босилек“ и ДГ „Слънце“.

Градините са участници в проекта „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“. Той цели да подпомогне успешното включване в образователната система на деца от различни етноси. Дейностите са насочени към равнопоставеност на малчуганите в групите за предучилищна подготовка. Партньори са ДГ „Ран Босилек“ и център „Амалипе“.

Фестивалът на толерантността е с вход свободен за всички – малки и големи, желаещи да го посетят. Очакваме Ви!

Покана – 11 юни 2018

Покана – 12 юни 2018

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

София Филм Фест в Габрово!
6 юни 2018
Студенти от Националната художествена академия избраха ЕМО „Етър” за учебната си практика
7 юни 2018