Кметът на Габрово и председател на българската делегация в Комитета на Регионите Таня Христова участва в гражданския диалог за морското бъдеще на Европа в Бургас. Дискусията по въпросите на морската политика се провежда с подкрепата на Комитет на регионите на ЕС.

Целта на събитието е да обедини широк кръг местни, национални и чуждестранни участници, за да бъдат обсъдени различни аспекти на процеса за развитие на морската политика, по-специално тази в Черноморския регион. Събитието е в рамките на Европейския морски ден и официална част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Сред темите на дебата са: Интелигентно финансиране на крайбрежните проекти в рамките на ЕСФИ; Сини кариери и културно наследство - Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура; Общата политика в областта на рибарството и нейното въздействие върху добавената стойност на местните морски общности; Подкрепа за регионалното развитие в областта на рибарството в морските общини, в контекста на европейската политика на сближаване.

Във форума участват представители на Европейската комисия, на националните и местни власти - кметове на морски общини, членове на Комитета на регионите.

 

Снимка: Комитет на регионите на ЕС