Уважаеми съграждани,

Община Габрово Ви уведомява, че в резултат на проведените преговори между Община Габрово и „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, бе постигнато съгласие за приключване на делото чрез подписване на спогодба.

Считаме, че постигнатият проект на спогодба е от полза и за двете страни, и ще уреди спорът между тях бързо и ефективно.

За приключване на делото е необходимо своевременно упълномощаване на представител, който да подпише от името на присъединените абонати текста на спогодбата, като това може да бъде процесуалният представител на Община Габрово по търговското делото. Текстът на спогодбата ще бъде неразделна част от пълномощното.

С цел информирано упълномощаване и избягване на злоупотреби от страна на недобросъвестни лица, както и за получаване на пълна и подробна информация за параметрите на постигнатата спогодба и мотивите за тях, можете да се обръщате към главен юрисконсулт Тодор Попов в Община Габрово, на тел.: 0876610916.

Стартира продажбата на билети за централната трибуна на Карнавала
30 април 2018
Коста Дончев, носител на наградата на Община Габрово от Национално триенале „МОСТОВЕ” 2017, с изложба в Художествена галерия „Христо Цокев“
30 април 2018