Като част от кампанията „Пролетно почистване 2018: Обери боклука“, Община Габрово съобщава, че габровци ще могат да предадат опасни отпадъци от домакинствата в специално организиран мобилен пункт. Мобилният пункт за приемане на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен в две градски локации, както следва:

18 април 2018г. – от 10:00 до 18:00 часа, междублоков паркинг ул. „Свищовска“ №73-75 в кв. Младост, до кръгово кръстовище

19 април 2018г. – от 11:00 до 19:00 часа, площад пред спортна зала „Орловец“

Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:

 • Съдържащи живак отпадъци
 • Перилни и почистващи препарати и химикали
 • Бои
 • Мастила
 • Лакове
 • Фармацевтични продукти, лекарства с изтекъл срок на годност
 • Пестициди
 • Киселини
 • Основи
 • Разтворители
 • Фотографски химични вещества и смеси
 • Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, или замърсени с опасни вещества

Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят в риск живота на хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо обезвредяване!

Повече за кампанията „Пролетно почистване 2018: Обери боклука“ може да видите в линка.

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2018: Обери боклука
17 април 2018
Домът на хумора и сатирата представя непознатото творчество на Тодор Цонев
17 април 2018