НОВИНИ

РЕГИСТРАЦИЯ В ГИС

Регистрация в кампанията:

от 12 до 20 април 2017 г.

на тел.: 066 818 437 или на e-mail: v.ivanov@gabrovo.bg

Чували и ръкавици:

Община Габрово осигурява чували и ръкавици за участниците, регистрирани в кампанията.

Чували и ръкавици може да получите всеки работен ден от 12 до 20 април 2018г. от стая 701 в сградата на Община Габрово.

Вземи компост:

Всички регистрирани участници в кампанията, които са показали реални резултати от своето почистване, могат да получат безвъзмездно качествен почвен подобрител – компост.

Компостът може да получите след края на кампанията от Регионалното депо за неопасни отпадъци.

На 21 април 2018г., от 10:00 до 14:00 часа на пл. Възраждане ще може да замените биоразградимите си отпадъци за компост. Донесете поне 1 кг биоразградими отпадъци и ще получите пакет качествен почвен подобрител – компост!