Община Габрово започна реконструкция на тренировъчното игрище в спортен комплекс „Христо Ботев”. Основните видове строително-монтажни работи включват подготовка на основата – изриване на съществуващата шамотна настилка, ревизия и ремонт при необходимост на дренажната система, насипване с подравняване и валиране с несортиран трошен камък и пясък, полагане на изкуствена полиетиленова тревна настилка с пълнеж от промит кварцов пясък.

Футболното игрище ще бъде наново разчертано, ще се доставят и монтират метални футболни врати с мрежи – официални размери. Предвиденo е поставяне на осветление на игрището, отводняване и ремонт на настилки около терена, изграждане на зрителски трибуни, както и монтаж на седалки.

В договора са заложени гаранционни срокове, като за изкуствената тревна настилка гаранцията е 8 години, за пълнеж - 4 години, а за останалите ремонтни дейности -3 години.

Общата цена на строителните дейности е 538 144 лева, а изпълнител е консорциум „Спорткомерс Интерпром”. Средствата са заложени в инвестиционната програма за 2010 година на Община Габрово.