Писмо в подкрепа на инвестиционното предложение на Агенция „Пътна инфраструктура" внесе Община Габрово по време на публичното обсъждане на Доклад за „Оценка на въздействието върху околната среда” (ОВОС) и Доклад за „Оценка на съвместимостта” (ОС) за Западния обходен път. Като допълнение в представеното становище, Община Габрово предложи на Агенция „Пътна инфраструктура” да допълни двата документа с информация за последния, V етап от проекта, а именно – тунелът под връх Шипка. В така започналата екологична процедура този етап е изключен.

Tова решение е взето по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройствто и представители на МОСВ по време на първото работно заседание, на което присъстваха членовете на създадената за целта междуведомствена работна група и на комитета по наблюдение на дейността й. Мотивът е, че Европейската комисия не гледа с добро око на проекти, реализирани „на парче", а една добра възможност е Оперативна програма „Транспорт”. Ако процедурите по отчуждаване приключат навреме, е възможно изпълнението да бъде поетапно разпределено, както в този, така и в следващия планови периоди, и това ще бъде по-лесно аргументирано пред Комисията, ако още от началото се мисли за обекта в неговата цялост, като елемент на европейски коридор № 9. При провеждане на екологичните процедури на части има опасност от бързане да получим неодобрение за финансирането на тунела със средства на Европейския съюз.

Община Габрово също така потвърди изразената през 2008 г. позиция, че 3,2 км основен тунелен преход е предпочитан заради по-голямата реалистичност в намирането на средства за изграждането му без значение от източника.

По време на обсъждането инвестиционното предложение бе подкрепено с изказване и писма и от Иван Шунков, представител на Инициативен комитет за борба с терора на ТИР-овете, преминаващи през южните квартали на гр. Габрово, както и от Иван Господинов от сдружение „Нашето по-голямо Габрово”. Против инвестиционното предложение бяха граждани от кварталите Чехлевци, Дядо Дянко, Смирненски и Хаджицонев мост.

Ако Агенция „Пътна инфраструктура" и Министерството на околната среда и водите вземат предвид предложението за допълнение, на обществено обсъждане ще бъде поставен отново само петият етап от проекта. След това ще е необходимо Агенция „Пътна инфарструктура” да допълни докладите. Това ще забави леко строителството по рехабилитация на I етап (от с. Донино до с. Поповци) и доизграждането на II етап (от с. Поповци до кв. Чехлевци), но се очаква да улесни проекта като цяло. Рехабилитацията и доизграждането на етапи I и II ще може да започне веднага след завършване на екологичните процедури, защото там трасетата съществуват и не е необходимо отчуждаване.