С подписване на договор за изпълнение с фирма „Димас“ АД, гр. Габрово, от днес започват дейностите по реконструкция и изграждане на нов участък от ул. „Индустриална“.

Техническата инфраструктура, предмет на проекта, се намира в Северната индустриална зона на гр. Габрово и обслужва имоти с предназначение за производствена и складова дейност. Ремонтите ще обезпечат транспортния достъп, маневрирането на тежкотоварни автомобили и ще осигурят пожарната обезопасеност на сградите в прилежащите имоти.  

Работните дейности включват усилване, ремонт и подобряване на равността на съществуващата асфалтобетонова настилка, изграждане на участък с нова конструкция на настилката, осигуряване на оттичането на повърхностните води, организация на движението и подобряване на безопасността му в района.

Стойността на договора е за 346 773. 85 лв. с ДДС. Финансирането на дейностите е изцяло от Правителството на Република България, чрез Министерството на икономиката. Проектът е в подкрепа на инвеститорите „ЛС Тюбс“ АД– гр. Габрово. Дружеството е сертифицирано със сертификат за инвестиция от клас А, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/. Инфраструктурата ще се ползва от всички производствени предприятия в Северната индустриална зона на Габрово.

Започна Седмицата на гората с официално откриване в Габрово
2 април 2018
Предстоящо в Габрово: Улично осветление, сградно обновяване, автоматизация и финансиране на проекти във фокуса на енергийна конференция
2 април 2018