Официално откриване на единствения високопланински велопарк за техническо каране у нас се състоя на 25 септември 2010 г. в местността Узана край Габрово. Той е изграден по проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на територията” и се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът е на обща стойност 67 477,36 евро от които 60 057,51 евро са предоставени от Финансовия механизъм на ЕИП, а останалите са собствен принос. Изпълнител е Сдружение за устойчив туризъм „Узана” в партньорство с Община Габрово.


Велопаркът е разположен на терен от около 25 декара, предоставен от Община Габрово. В него са монитирани 17 съоръжения – различни видове рампи, вълни и дъги, виражи, тунели, мостове, съоръжения за каране на зиг-заг, без ръце или изискващи умело балансиране. Дървените конструкции са направени от скандинавски бор, който е обработен в автоклав и допълнително импрегниран с нетоксичен и екологично безопасен лак, за да се предпази дървото от влага и екстремните атмосферни условия, характерни за планината над 1000 метра надморска височина. Съоръженията имат и допълнителна антибактериална, антигъбична обработка и такава срещу насекоми. Поставени са обезопасителни защитни капачки от полиамид и неръждаема стомана. За изграждането на велопарка са вложени 52 749,20 лева без ДДС.

Новоизграденият велопарк е обезпечен с оборудване от 12 комплекта за велоспорт – велосипеди, наколенници, налакетници, каски, ръкавици, помпи. Като част от планираните дейности по проекта, предстои да бъде изработена концепция за устойчиво развитие и управление на местността Узана. В процес на разработка е книгата „Узана – зеленото сърце на България”.


Сред официалните лица на откриването на новото съоръжение бяха кметът на Община Габрово Николай Сираков, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, началникът на кабинета на министър Дончев Таня Христова, Любомира Колчева от фондация „Екообщност" и Пламен Георгиев – председател на Сдружение за устойчив туризъм „Узана". Събитието бе част от Национална екоинициатива „Узана LZ10GCG 2010”, домакин на която традиционно е старопланинският курорт.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП по проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на територията” (Договор № ПО1-12-20/07.12.2009 г.). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сдружение за устойчив туризъм „Узана” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.”