Габрово става домакин на Втората сесия на XIV Националeн събор на Българския младежки Червен кръст, която ще се проведе от 30 март до 1 април 2018 г. На форума се очаква да присъстват близо 120 червенокръстци, представители на младежката организация от цялата страна.

Откриването ще бъде в Актовата зала на Национална  Априловска гимназия на 30 март от 16.30 часа. По време на събора ще бъдат разгледани отчета за дейността на организацията за изминалата 2017 г. и отчета на Комисията по съответствието, ще се обсъди и приеме годишния план за дейността на БМЧК през 2018г., междинен анализ за изпълнение на Стратегия за развитие на БМЧК до 2020г. и промени в Статут на БМЧК.

В заседанията ще участват председателят на БЧК – акад. Христо Григоров, председателят на Областната организация д-р Георги Шандурков, генералният директор на БЧК - д-р София Стоименова, зам.-генералният директор - д-р Славита Джамбазова, директорът на Секретариата на ОС на БЧК - Габрово – Стефан Стойчев, партньори и съмишленици  на организацията.

На 31 март всички гости и делегати на Националния събор ще се включат в символично отбелязване на 140-годишнина на Българския Червен кръст като пуснат 140 червени и бели балони, които символизират цветовете на организацията. В свободното си време делегатите на събора ще посетят габровските музеи, културни и туристически забележителности.

Българският младежки Червен кръст е доброволна младежка организация към БЧК и е част от Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна,  БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, насърчава толерантността и уважението към културните различия, противопоставя се на дискриминацията. БМЧК има над 7 500 доброволци и членове от цялата страна.

Всяка година БМЧК провежда Националния си събор в различен град в България. Тази година за град-домакин е избран Габрово.