Община Габрово е първият потребител, който се включи в новия бизнес проект „Клуб Предприемач”.

„Клуб Предприемач” е интернет портал, чиято идея е да събере на едно място полезна за бизнеса в България информация и да му даде възможност да се представи. Целта му е да се превърне в бизнес, социална и информационна мрежа, която свързва икономически активни хора.

Само фирми и общини могат да стават членове на „Клуб Предприемач”. Всеки от членовете получава собствена страница в портала, в която може да публикува неограничено количество информация - с какво се занимава, какво произвежда, какво купува, какво търси, новини, свободни работни места, награди, които е спечелил. Общината в случая може да популяризира свои събития, да търси специалисти, да публикува информация за обществени поръчки, търгове, конкурси, да поддържа връзка с бизнеса, да популяризира дейността на фирмите, които работят в Габрово.

Информацията ще достига до всеки един от членовете на тази общност в национален мащаб, както и до всички потребители, които биха се заинтересували. Порталът е свободно достъпен за читатели, двуезичен и ще бъде активен до дни. До тогава на адрес http://clubpredpriemach.com можете да видите и свалите габровското издание „Клуб Предприемач”, което ще излезе на хартиен носител след месец.

Всяка седмица ще е посветена на даден регион в България и ще го представя в 12 страници pdf формат, които могат да бъдат изтеглени от сайта безплатно. Именно първият такъв регион беше община Габрово. В края на всеки месец четирите pdf приложения от сайта ще бъдат издадени на специално поръчана рециклирана хартия и разпространени между членовете на информационната мрежа и бизнеса в България.

Среща на поколения от Поповския род в Боженци
25 Септември 2010
Обмяна на добри практики с Холандия в областта на управление на биологичните отпадъци
28 Септември 2010