100 хиляди швейцарски франка или близо 130 хиляди лева са дарени за изграждане на Дневен център за деца с аутизъм в Габрово. Благородният жест е на Розмари и д-р Йон Кеслер от швейцарският град Тун, с когото Габрово е в партньорски отношения.

В навечерието на Коледа 2008 година кметът на Община Габрово Томислав Дончев беше информиран от кмета на град Тун Ханс-Уели фон Алмен за намерението на семейство от града да дари сумата от 100 000 швейцарски франка за реализиране на проект в Габрово извън рамките на вече утвърдената Програма за сътрудничество Габрово-Тун 2009. Община Габрово пое ангажимент да представи до края на годината три проектни предложения до град Тун. От тях великодушните дарители – семейство Розмари и д-р Йон Келер са подбрали за своето дарение реализирането на проект за създаване на Център за деца с аутизъм.

До края на месец април 2009 година Община Габрово в сътрудничество със сдружение “Равен старт”, в което са обединени родители на деца с аутизъм, ще разработи и изпрати на сем. Келер обоснован и основно разработен проект за създаване и работа на Центъра.

Благородният и щедър жест на сем. Келер за пореден път доказва колко ангажирано гражданите на Тун възприемат потребностите на групи хора от Габрово в неравностойно положение и колко дълбоки и трайни са контактите и приятелствата между хората от нашите два партньорски града, изградени на взаимно доверие и зачитане на различията помежду ни.

Достойното за възхищение решение на господин и госпожа Келер не е прецедент. През 2006 година по повод 60-ия си рожден ден кметът на Тун, г-н фон Алмен, си пожела вместо подаръци парични дарения, с които беше учреден фонд, поддържан от самия него, от който всяка година финансово се подпомагат проекти за деца с увреждания, посещаващи Дневния център за деца с увреждания в Габрово.

Срещи с училищните ръководства и родителските настоятелства в ПМГ„Акад.Ив.Гюзелев” и СОУ„Р.Каролев”
16 март 2009
Световноизвестният Сатирикон гостува в Дома на хумора и сатирата
18 март 2009