Кабинет-занималня, направен по проект „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ на Министерство на образованието и науката откриха в детска градина „Явор“ в Габрово. Кабинетът разполага с интерактивна дъска със сензорен екран, проектор и лаптоп, свързани към интернет платформа за обучение. Възможностите на платформата са огромни – тя е на български, но езикът може да бъде избиран и сред още 23, и съдържа обучителни материали във всевъзможни области – природа и животни, история, известни личности, планети, музикални инструменти, изкуство, човешкото тяло.

 

Платформата не съдържа готови уроци, а дава възможност на учителите сами да комбинират ресурсите й, а също така и да интегрират в нея свои презентации. Разполага с множество аудио и видеоклипове, снимки и 3D изображения, а също и различни игри, например с посоките, формите, цветовете, часовника, животните и техните малки, които могат да бъдат модифицирани спрямо материала в момента, да им се придаде състезателен или групов характер.

Възможностите на платформата и новия кабинет бяха демонстрирани пред директори и учители на детските градини в града, представители на Регионално управление на образованието - Габрово, на Община Габрово, журналисти.

Занималнята беше открита с песни от децата в детската градина, а кметът на Габрово, госпожа Таня Христова, ги поздрави и почерпи с лакомства.