За девета поредна година стартира националният етап на конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“. Срокът за включване е до 22 май 2018 г. 

Това е инициатива на Европейската комисия за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес.

Целта е да бъдат открити и да получат признание онези, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност – в България, служат за пример при прилагане на политики и практики в тази област, повишават вниманието за значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи.

В надпреварата могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки на Европейския съюз, както и от Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция.

Категориите, в които ще бъдат присъдени награди, са: „Насърчаване на предприемаческия дух“, „Инвестиране в изграждането на умения“, „Подобряване на бизнес средата“, „Подкрепа на интернационализирането на бизнеса“, „Подпомагане развитието на „зелените“ пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите“, „Отговорно и интегриращо предприемачество“.

Обособени са два етапа – национален и европейски. На национално равнище българско жури под ръководството на Министерство на икономиката ще отличи две кандидатури в две отделни категории, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса. В него жури, съставено от представители на Европейската комисия, ще определи най-добрите проекти – по един победител във всяка от шестте категории и един носител на голямата награда.

Финалът тази година ще бъде на 21 ноември в гр. Грац, Австрия, по време на Седмата асамблея на малките и средните предприятия.

Пълната информация за правилата на конкурса и условията за кандидатстване са публикувани на електронната страница на Министерство на икономиката: http://www.mi.government.bg/bg/themes/evropeiski-nagradi-za-nasarchavane-na-predpriemachestvo-8-285.html