Двудневна конференция на бъдещето на тема: "Визия за Габрово - град на творчеството, младежта и туризма", ще се проведе в Габрово на 23 и 24 февруари.

Конференция на бъдещето е подход, който събира общността и я стимулира да обсъжда и планира. Участниците във форума, представители на различни сфери - образование, култура, спорт, бизнес, неправителствен сектор и администрация, ще обсъдят споделена визия и насоки за общностно развитие на града през следващите няколко години. Те ще  формулират конкретни стъпки и инициативи, свързани със задържането на младите хора, развитието на културни проекти и привличането на туристи, които да реализират заедно.

Събитието се организира от фондация "Америка за България", по съвместна инициатива на фондацията и активни граждански групи от града.