От 1 октомври 2010 г. Община Габрово стартира реализирането на проект „Обществена трапезария”, финансиран от фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика. Реализирането на услугата е свързано с предоставянето на безплатен обяд, включващ супа, основно ястие и хляб.

Целева група по проекта са:

• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност/;
• Скитащи и бездомни лица.

Капацитетът на обществената трапезария е 50 места.

Периодът, през който ще се реализира услугата е от 1 октомври до 31 декември 2010 г.

Крайният срок за подаване на заявления за ползване на услугата е 30 септември 2010 г.

За повече информация: тел. 066/818 442, отдел „Социални дейности” при Община Габрово.