Със Заповед на кмета на община Габрово, №132/25.01.2018 г., и въз основа на постъпило писмо от Регионална здравна инспекция – Габрово за нарастване на заболяемостта от грип и респираторни заболявания на територията на област Габрово, се обявява грипна епидемия, считано от 26.01.2018 г.

Дните 26.01.2018 г. и 29.01.2018 г. се обявяват за неучебни на територията на община Габрово.

Таня Христова: Уволних дисциплинарно ръководителя на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Маринела Лазарова
25 януари 2018
Зимна обстановка в община Габрово към 07:30 часа на 26.01.2018 г.
26 януари 2018