Габровски образователни и културни институции, музеи, Българската православна църква и неправителствени организации обединяват усилията си в изграждането на гражданско, нравствено и патриотично възпитание у децата и младите хора. За целта и по предложение на Синдиката на българските учители – Габрово ще бъде създаден нов консултативен орган – „Регионален съвет за нравствено и патриотично възпитание“. Той ще осъществява координирано партньорство между детската градина, училището, университета и извънучилищните институции.

Участие в учредяването на новия Съвет и подкрепа са заявили от Община Габрово, РУО – Габрово, СБУ – Габрово, РБ „Априлов - Палаузов“, РИМ – Габрово, Дома на хумора и сатирата, ЕМО „Етър“, СУ „Райчо Каролев“, детските градини „Явор“ и „Дъга“.

Съветът предлага програма, която ще помогне на децата и учениците да придобият нови знания за българската идентичност и националните ценности. Ще се търсят възможности за активно партньорство с родителската общност в постигането на целите на новата формация.

Коледна магия с оркестър „Габрово“
14 декември 2017
Таня Христова: „С обновяването на „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“ продължаваме усилията за качествено образование в общината“
15 декември 2017