С няколко интересни начинания Габрово влиза в оспорвана надпревара за включване в европейската екоинициатива „Зелена седмица“, която ще се проведе от 21 до 25 май 2018 г. Само два града от страните – членки на Европейския съюз, ще получат подкрепа да реализират събития на високо ниво за старт и финал на инициативата.

Предложението на Община Габрово за заключително събитие на 25 май носи името „Код: Зелено“ и е в унисон с темата за другата година „Зелени градове за по-зелено бъдеще“.

В кампанията „Писмо в бутилка“ жителите на града ще могат да пуснат послания в съдовете за отпадъци, които ще бъдат „уловени“ на Депото, а най-добрите – наградени. Планиран е конкурс за изработване на екооблекло с ревю, както и състезание за екологичен абитуриентски костюм. Идеята предвижда още откриване на зелена артинсталация в центъра на града, представяне на прототип на говорещо „Робокошче“, базар-изложение „Селски мол“ и открит дебат за екологичните отпадъци.

Зелената седмица включва събития в цяла Европа, както и конференция на високо равнище в Брюксел от 22 до 24 май относно политиката за околната среда. Форумът привлича участници от правителствените и научните среди, промишлеността, неправителствените организации и медиите за обмен на идеи и най-добри практики.

Изданието през 2018 г. ще проучи начините, чрез които Европейският съюз помага на градовете да станат по-добри места за живеене и работа. Чрез демонстрации на политики за управление на качеството на въздуха, шума, отпадъците и водите ще се насърчи участието в градоустройството, създаването на мрежи и инструменти за обмен на опит, ангажиране на местните власти и гражданите, както и споделяне на визията им за устойчиво бъдеще.

Светините, съхранявани в Габровска духовна околия ще бъдат изнесени за поклонение в петък в храм „Св. Троица“
23 ноември 2017
Д-р Анна - Мари Виламовска: Може би миналото е било много славно, но бъдещето изглежда много обещаващо
24 ноември 2017