В съдебното заседание на 17 ноември 2017 г. състав на Окръжен съд – Габрово не даде ход на колективния иск срещу „Топлофикация Габрово” ЕАД, поради нередовното призоваване на един от присъединените по делото абонати.

Делото беше образувано по колективен иск на Община Габрово, ОУ „Райчо Каролев”, ДГ „Слънце” и „Дом на хумора и сатирата” – Габрово с искане за установяване по отношение на всички абонати на ответното дружество, че през периода от 1 ноември 2016 г. до момента на сезиране на съда, същото не изпълнява законово вменени му задължения, като системно не доставя или доставя некачествена услуга на своите абонати.

Община Габрово и присъединените към нея абонати настояват да се осъди „Топлофикация Габрово” ЕАД да предприеме действия по реално начисляване на неустойките за недоставено количество енергия по отношение на потърпевшите абонати, за периодите, в които не е доставяло топлинна енергия на същите.

Претендира се още да се осъди „Топлофикация Габрово” ЕАД да предприеме действия по привеждане на топлопреносната мрежа в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение, както и да се признае правото на всички абонати да ползват пет процента компенсация независимо от момента на плащане на фактурата и предходните задължения.

След предявени по съответния ред заявления, съдът е приел за участие в процеса още 88 лица от Габрово – абонати на топлофикационното дружество, информират от Окръжен съд – Габрово. От там уточняват, че поради нередовното уведомяване за насроченото за 17 ноември заседание на едно от присъединените към иска лица, съдът не е дал ход на делото. Съобразявайки разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс, касаещи начина и сроковете за призоваване на страните по делата, съдът е насрочил следващо заседание за 23 януари 2018 г.

 

 

 

 

 

Зимна обстановка в община Габрово към 7.30 часа на 20.11.2017 г.
20 ноември 2017
23-каратова златна апликация от Габрово е включена в най-голямата изложба, представяща културата на бронзовата епоха
20 ноември 2017