В конференцията „Науката среща парламентите и регионите“ специални гост-лектори бяха Елиза Джеруси и Джон Едуардс от Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия. Те споделиха кои са ключовите елементи за интелигентна специализация и какви са стъпките на съвместната работа между местните власти и представителите на научните среди.

Въпрос: Госпожо Джеруси, кои са ключовите елементи за интелигентна специализация?

Елиза Джеруси: Ключовите елементи са свързани с местния контекст, което означава, че интелигентната специализация се базира на подхода „отдолу-нагоре“, т. е. включваме всички стратегически действащи лица, които са важни за местното развитие. Ето защо, говорим за местните власти първо, но също така и за бизнеса, университетите, изследователските центрове, неправителствените организации и други активни граждани. Интелигентната специализация е тясно свързана с мястото, което означава, че идентифицираме онези местни предимства от икономически ресурси до човешки ресурси, които могат да бъдат ползвани, увеличени и засилени, за да се създаде нещо иновативно, ново и по-конкурентноспособно, което ефективно и успешно да навлезе на международните пазари.

Въпрос: Господин Едуардс, как действително могат местните власти и хората на науката - научни работници, изследователи, преподаватели във висшите учебни заведения, да работят заедно? Какви са стъпките, които те трябва да следват и какво трябва да направят, за да вървят „ръка за ръка“?

Джон Едуардс: Първата стъпка е да разберат взаимните си цели и интереси, какво ги тласка, мотивира, какво те искат да постигнат, защото в противен случай ще си говорят на различен език. Веднъж когато стане ясно, мисля, че следващата стъпка е да търсят конкретни възможности, от които могат взаимно да извлекат полза, като например изследователи, които работят с представителите на властта. Ключът е онова партньорство на доверие, което ще докара възможностите за финансиране, защото много европейски проекти се основават на партньорства. Така че, трябва да развият такава връзка.

Въпрос: Какъв е вашият съвет към местните власти?

Джон Едуардс: Мисля, че трябва да бъде – те да имат мечти, но и реалистични цели. Да видят в какво са силни, а не да се опитват да направят нещо, което е невъзможно. Да търсят идеи извън собствените си предели, но също така да видят с какво разполагат и дали могат да го приложат. Редовно да проверяват как се справят, а не просто да имат стратегия, но да се уверят, че оценяват и контролират каквото правят. А ако се наложи – да променят стратегията.

Събитието беше организирано от Община Габрово в партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия, Представителството на Европейската комисия в България, Комитета на регионите на ЕС и Технически университет – Габрово и се проведе на 16 ноември 2017 г. в библиотеката на габровския университет.