Започна конференцията „Науката среща парламентите и регионите“, която се организира от Община Габрово в партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия, Представителството на Европейската комисия в България, Комитета на регионите на ЕС и Технически университет – Габрово.

Предвидени са три тематични панела, по време на които ще се обсъди необходимостта и осъществяването на ефективно партньорство между науката и регионите като фактор за интелигентна специализация. Събитието се провежда в библиотеката на габровския Технически университет.

Кметът на община Габрово Таня Христова откри форума и благодари на присъстващите за интереса им. По думите й, „трябва да направим връзката между науката и регионите наистина здрава, защото двете страни са ангажирани към гражданите да създадат условия за работа и живот на всички заедно“. Според нея целта на днешната дискусия е да даде възможност за среща на местните власти и хората, които са посветили живота си на науката, като е изключително важно изказаните днес мнения да бъдат превърнати в конкретни ангажименти, за чието реализиране да се осигурят механизми за финансиране. Кметът Таня Христова сподели, че резултатите от днешната дискусия ще бъдат представени пред Европейския парламент – на 28 ноември, и пред Комитета на регионите на ЕС – на 29 ноември, където ще присъстват много еврокомисари и евродепутати. Целта е те да се запознаят с тях, за да се постигне ефективното им осъществяване. По време на тези представяния ще бъде споделен опитът не само от днешната дискусия в Габрово, но и от други градове на Европа, където са проведени подобни събития.

Проф. Райчо Иларионов, ректор на ТУ – Габрово, приветства гостите и представи ролята на габровския университет за развитието на града. Според него иновациите са навсякъде около нас и те непрекъснато променят живота ни, а ролята на висшите учебни заведения е да подготвят младите хора за тази промяна. Интелигентната специализация, иновациите и науката са съществения елемент за развитието на градовете в унисон с динамиката на времето, в което живеем.

Участниците в първия панел ще търсят отговори на въпроси, свързани с политиките и стратегиите за интелигентна специализация в развиващите се региони, възможностите за финансиране, ролята на местните власти, висшите учебни заведения и науката, както и развитието на изследователски, иновационен и предприемачески потенциал в различни региони на България.

Темата на втория панел е фокусирана върху науката като фактор и партньор за устойчивото развитие на градовете и регионите, изследователската дейност на университетите, които освен като висши образователни центрове, са и място за стимулиране на иновации, променящи градовете.

В третия панел ще се представят интелигентни решения за градовете като географските информационни системи, изграждане на физическа инфраструктура чрез създаване на единна информационна точка, която ще осигури безплатен интернет за европейците, урбанистично проектиране в диалог с градовете, енергоефективни мерки в съвременното градско осветление, интелигентни зарядни станции за електромобили.

Участници във форума са представители на местните власти от градовете в Северен централен район като Габрово, Дряново, Трявна, Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, както и от София, Плевен и Ловеч, областният управител на Велико Търново, представители на Медицински университет – Плевен, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Русенския университет „Ангел Кънчев“ , УАСГ – София, ТУ – Габрово, на БАН, Фондация за приложни изследвания и комуникации и Фонда на фондовете.

Специални гост-лектори на събитието са Елиза Джеруси и Джон Едуардс от Съвместния изследователски център – Севиля.