През месец октомври ХГ „Христо Цокев” ще представи на своята публика картината „С мотики на полето” на Георги Железаров, дарена през м. септември 2017 г. на галерията от неговата внучка Радост Железарова.

С пейзажа, фонд „Живопис”, наброяващ над 1 500 произведения на изкуството, е попълнен с още една картина с висока стойност. Особено ценното е това, че фондът е обогатен с творба на художник, непредставен до момента. Пейзажът е рисуван върху картон със смесена техника и засяга една тема широко застъпена в творчеството на автора, а именно българската природа и селския бит.

Габровската публика имаше възможността да се запознае с творчеството на художника от 9 май до 9 юни 2017 г., когато ХГ „Христо Цокев” бе домакин на изложбата „Между Алжир и София в търсене на светлината“. Тя бе посветена на 120 години от рождението на Георги Железаров и е проект на Софийска градска художествена галерия и семейството на твореца.  

Георги Железаров (1897-1982) е роден в с. Марчево, Неврокопско (дн. Гоце Делчев). Първоначално учи в родното си село, а по-късно завършва Мъжкото педагогическо училище в гр. Сер (дн. Серес). Следва като извънреден ученик в Художествено - индустриалното училище в София – „Графика” и „Декоративно изкуство” при чешкия художник Йозеф Питер. Работи като гравьор в Географския институт, София, а по-късно, като живописец и график на свободна практика в столицата. През 1924-1926 г. е рисувач в Държавна печатница. През септември  1926 г. заминава за Алжир. През двугодишния си престой там създава множество творби, включващи екзотични пейзажи, фигурални композиции, портрети и ескизи. През 1928 г. се завръща в България. Работи като майстор - хромолитограф, художник, технически ръководител в Държавна печатница (до пенсионирането си). От 1957 г. до 1982 г. твори за себе си. Създава голямо количество рисунки, ескизи, живописи, графични творби и други кавалетни произведения. Автор е на множество натюрморти с цветя, фигурални композиции, пейзажи, автопортрети и различни анималистични рисунки. Участник е в редица пленери. Член е на Дружеството на независимите художници.

Над 40 ученици кандидатстват за участие в образователния обмен между Габрово и Тойоаке
2 октомври 2017
Най-веселото отбелязване на Международния ден на възрастните хора
2 октомври 2017