Започна процедурата по набиране на кандидати за работа в публичния сектор по програма „Старт на кариерата”. Инициативата, която се реализира от Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта, дава възможност на безработни висшисти на възраст до 29 години да работят 9 месеца в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации. Така те ще придобият трудов стаж и опит по специалността си.

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство, геодезия и други.

Целта на програмата е да се улесни преходът от образование към заетост и да се постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика в съответствие със съвременните изисквания на трудовия пазар. Заетостта на младежите се финансира със средства от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 9 октомври 2017 г. вкл., и да имат висше образование, което съответства на изискванията на работодателя за заемане на работното място. Другото условие е да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Пълният списък на обявените работни места, условията за кандидатстване и необходимите документи може да разгледате на:

https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata