Община Габрово подкрепи кампанията на bTV „Да изчистим България заедно“, която се проведе на 16 септември 2017г. Равносметката след края на инициативата показва, че 40 600 кг отпадъци са били събрани, транспортирани и предадени в Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово.

  

В съответствие със създадената организация бяха почистени крайблокови пространства и терени в селата Жълтеш, Борики, Донино и Чарково, маршрути в парк „Българка“, ул. „Венец“, ул. „Николаевска“, района на Летния театър както и други места на територията на града.

При почистване на едно от нерегламентираните сметища бяха открити бележки и информация, водеща към възможния нарушител, изхвърлил голямо количество строителни и битови отпадъци. Предстои изясняване на случая и налагане на глоба на лицето, извършило неправомерното изхвърляне на отпадъци.

В кампанията „Да изчистим България заедно“ се включиха множество граждани, както и служители на Община Габрово, Областно пътно управление - Габрово, „Пътстрой“ АД, ПП „Българка“, НП „Централен Балкан“, хандбален клуб „Чардафон“ и др.

Община Габрово благодари на всички, които се включиха в инициативата и напомня, че нерегламентираното изхвърляне на отпадъци подлежи на санкция.