Във връзка със стартиране на инициативата за образователен обмен между ученици от Габрово и гр. Тойоаке, Япония, започва набирането на кандидати, които ще имат възможността да посетят Тойоаке през 2018 година.

Необходими документи :

  1. Формуляр за кандидатстване, който може да изтеглите от тук.
  2. Декларация за информирано съгласие на родителите /родител, настойнк, попечител/, която може да изтеглите от тук.
  3. Мотивационно писмо на български език (до 3600 знака).

Срок за подаване на документи: от 18 до 29 септември 2017 г., в деловодството на Община Габрово.

За повече информация:

Дирекция „Образование и социални дейности“

Тел. 066 818 381

e-mail: obrazovanie@gabrovo.bg

1 500 кг чист био отпадък само за 10 дни
1 Септември 2017
Село Каменово подкрепи инициативата  „Приеми ме на село“
4 Септември 2017