Вчера, преди участието си в тържествената заря – проверка, посветена на 140 години от боевете на връх Шипка, Президентът на Република България Румен Радев проведе кратка среща с кмета на община Габрово Таня Христова.

От страна на Администрацията на Президента участваха, началника на кабинета и секретарите по сигурност и отбрана, правни въпроси и антикорупция, вътрешна политика и гражданско общество. Габрово бе представено, освен от кмета на общината, от областния управител на област Габрово, от председателя на Общински съвет – Габрово, от  заместник – кметове и ректора на Техническия университет.

  

Основни теми по време на разговора бяха въпроси, свързани с липсата на реални процеси, които да децентрализират българските общини, нарастващия дефицит на човешки капитал, в който бизнеса трябва да инвестира, както и прилагането на европейски политики и инструменти в полза на местното икономическо развитие.

Особен акцент в дискусията бе наличието на Технически университет в града ни като място където се преподава и развива качествено инженерно образование, както и потенциалните възможности за превръщането му в център за развойна дейност и интелигентна наука.

В края на срещата Президентът изяви желание да се върне в града ни отново, за да може посети водещи и иновативни производства в Габрово, както и да се запознае с възможностите, които общината предлага за евентуални инвеститори. В знак на уважение, кметът Таня Христова му подари отливка от първия герб на габровска градска община след Освобождението.