На 25.07.2017г. в Община Габрово се проведе работна среща на членовете на Обществения съвет по социални въпроси. Обсъден беше проектът на  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване в общински жилища. По време на заседанието бяха дадени конкретни предложения за изменение и допълнение в Наредбата.  

Проектът на Наредбата е публикуван на страницата на Община Габрово, секция Актуално, Документи за публично обсъждане, а протоколът от заседанието може да разгледате тук.