В продължение на една седмица 24 ученици, на възраст от 15 до 18 години, от Габрово и от страната ще развият своето икономическо мислене в дискусии и казуси и ще оценят колко важен е морала в постигането на желаната печалба в първия национален летен лагер „Предприемачът като откривател“.

Инициативата цели да формира в учениците представата за предприемачеството като съвкупност от ценности, като мотивация, страст, креативно и творческо мислене. Заниманията в творчески игри, дискусии и казуси сред зеленината на китното Боженци са основен подход за преподаване и опознаване на факторите за успех в бизнеса.

Първият по рода си ученически лагер за предприемачество се организира от Индъстри Уоч, чрез фондация Бауерзакс - Пловдив, с подкрепата на Община Габрово чрез Областен информационен център - Габрово.

 

Успели млади предприемачи ще споделят и вдъхновят участниците в ролята на преподаватели и ще работят безвъзмездно за каузата – развитие на предприемаческото мислене сред младите хора. Част от темите, включени в обучението са:

 - Принципи на пазарното общество

 - Бизнесът като откривателско приключение

 - Фази на създаване на продукти и услуги

 - Техники за креативно мислене

 - Структуриране и представяне на идеи

 - Мотивационни срещи

Участниците ще посетят и ден на отворени врати в Мехатроника АД, където ще се запознаят с реализацията на проект „Автоматична производствена линия за гъвкави опаковки с модулна транспортна система”, финансиран по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.