Посланикът на Кралство Белгия, Негово Превъзходителство г-н Франсоа Бонтан, днес е на официално работно посещение в Габрово. Програмата на дипломата започна със среща със заместник – кмета на Община Габрово г-н Климент Кунев, който го запозна с профила на общината, бизнес климата и връзките на Габрово с белгийския град Аалст. Господин Бонтан бе придружаван от почетния консул на България за Източна Фландрия и почетен гражданин на Габрово Вили Ван Импе и г-жа Марияна Башева – секретар на Клуб „Приятели на Белгия“ – Аалст, Габрово.

Негово Превъзходителство прояви особен интерес към големите проекти, изпълнявани от общината, както и пое ангажимент да презентира потенциала на Габрово пред белгийски инвеститори.

С подкрепата на Фондация „Хора в помощ на България: Аалст - Габрово“ и Клуб „Приятели на Белгия“ днес бе официално открита мултисензорна стая в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания. Помещението е предназначено за лица от аутистичния спектър, хиперактивни, с умствена изостаналост или други увреждания в развитието. Целта е лицето да бъде поставено в спокойна, релаксираща и стимулираща среда. Стаята е създадена да провокира различни чувства, възприятия и усещания,използвайки комбинация от светлинни ефекти, цвят и музика.

Мултисензорното пространство е място, което потребителите на Дневния център могат да използват за снижаване на напрежението, при нужда от почивка, намаляване на агресията, пречистване на ума и тялото, превенция от самонараняване.

Програмата на посланик Бонтан продължава със среща в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, където ще посети отделението за инвазивна кардиохирургия, Интерактивния музей на индустрията и Дома на хумора и сатирата, където ще участва в раздаването на сертификати на курсисти от езиковата школа към Клуб „Приятели на Белгия“.